Tadeusz Jakubek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Jakubek, ur. 10 X 1947 w Nakle n. Notecią. Absolwent pedagogiki.

Właściciel gospodarstwa rolnego. 1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych.

W XI 1980 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Chłopska” w gm. Nakło n. Notecią, członek Zarządu Regionu „S” RI, sekretarz biura ZR. 22 I 1981 współorganizator demonstracji rolników w gm. Nakło wspierającej ogólnopolski strajk robotników. 8 II 1981 uczestnik bydgoskiego marszu solidarnościowego z Bazyliki św. Wincentego à Paulo na Stary Rynek w sprawie rejestracji „S” RI (po mszy św. odprawionej przez bp. J. Michalskiego). 24 II 1981 oddelegowany do zorganizowania Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych. 8 III 1981 delegat na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Kółek Rolniczych w Bydgoszczy, członek Zarządu. 16 III – 17 IV 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy, członek KS upoważniony do udzielania wywiadów prasowych oraz współredagowania komunikatów i oświadczeń Komitetu Strajkowego. 4 IV 1981 uczestnik I tury rozmów rządowych związanych z kryzysem bydgoskim. W IV 1981 autor radykalnego artykułu Geneza upadku (dot. Kółek Rolniczych) w „Chłopskiej Sprawie”, 12 V 1981 uczestnik demonstracji rolników w Warszawie w sprawie rejestracji „S” RI.

26 VII 1981 współorganizator, uczestnik Wojewódzkiego Zjazdu Zjednoczeniowego Delegatów Kółek Rolniczych w Bydgoszczy, wybrany na prezesa WZKR w Bydgoszczy. 28 VIII 1981 uczestnik rozmów z Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie; wielokrotnie delegowany na zjazdy o charakterze ogólnopolskim, np. 21-22 XI 1981 delegat ZR Bydgoskiego „S” RI na Zjazd Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Santoku k. Gorzowa. W 1981 pomysłodawca, autor wierszy, rymowanek itp. rozprowadzanych w Nakle podczas współorganizowanych przez niego akcji informacyjno-propagandowych.

Po 13 XII 1981 wraz z innymi działaczami podejmował próby organizowania działalności podziemnej w Nakle, 1982-1989 współorganizator (m.in. z Telesforem Horodeckim) zbiórek żywności dla rodzin osób internowanych, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Bydgoszczy. 1982-1988 autor tekstów w „Informatorze Bydgoskim” (PS. Czech, Roch). 1982-1988 wielokrotnie szykanowany, rewidowany zatrzymywany, przesłuchiwany na różne okoliczności przez MO i SB (w IX 1983 zatrzymany wraz z Telesforem Horodeckim przez MO w związku z wyjazdem na pielgrzymkę do Częstochowy, w V 1983 celem uniemożliwienia mu udziału w zebraniu Spółdzielni Kółek Rolniczych). W 1984 po śmierci Piotra Bartoszcze wraz z Telesforem Horodeckim organizator pomocy dla rodziny zamordowanego. 1981-1989 autor licznych listów otwartych, petycji, odezw, protestów pisanych do Premiera. Przewodniczącego Rady Państwa, Prymasa Polski, czy skarg kierowanych do prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (m.in. w IX 1985 petycji o zwolnienie z aresztu Bogdana Guścia, w I 1986 listu do przewodniczącego PRON w sprawie uwięzionych działaczy z Bydgoszczy, m.in. Tadeusza Jaskulskiego, w X 1988 pisma do prezydium Sejmu, w którym domagał się przywrócenia podstaw prawnych dotyczących związków zawodowych Rolników Indywidualnych; list odczytano w Radiu Wolna Europa). W X 1988 uczestnik rajdu szlakiem martyrologii i walk narodowo-wyzwoleńczych organizowanego przez Komitet Prymasowski w Bydgoszczy. Obserwator w procesach opozycjonistów bydgoskich. W 1988 nawiązał kontakty z działaczami usiłującymi powołać Niezależny Ruch Ludowy „S”. Uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w Topólnie, uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. 1981-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator licznych prelekcji, spotkań z działaczami opozycji. 1982-1985 uczestnik wrześniowych pielgrzymek rolników indywidualnych na Jasną Górę.

I-V 1989 członek KO „S” w Bydgoszczy.

W III 2008 laureat ogólnopolskiego konkursu na wspomnienia z wydarzeń bydgoskich z III 1981 roku.

Katarzyna Grysińska