Tadeusz Jan Kopacz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Tadeusz Jan Kopacz, ur. 13 II 1952 w Jeziorku k. Łomży, zm. 5 VIII 2012 w Olsztynie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1980), inżynier zootechnik, Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994), Podyplomowego Studium Prawno-Menadżerskiego na Politechnice Gdańskiej (1998).

1971-1972 technik weterynarii w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Wysokiem Maz., 1972-1973 w Przychodni dla Zwierząt w Czyżewie k. Wysokiego Maz., 1973-1987 technik weterynarii w Lecznicy dla Zwierząt w Braniewie. 1978-1980 w PZPR.

Od XII 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Oddziale Terenowym Weterynarii w Braniewie, członek KZ w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Elblągu, przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” Weterynarii w Braniewie, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego.

13-16 XII 1981 w ukryciu w mieszkaniu Włodzimierza Nowakowskiego, XII 1981 – 1983 uczestnik nieformalnych spotkań działaczy „S” z Braniewa, podczas których omawiano sposoby pomocy osobom więzionym i ich rodzinom; z Teresą Kamińską rozwoził osadzonym w ZK w Braniewie i Bartoszycach oraz rodzinom internowanych paczki z żywnością i odzieżą. W 1982 zwolniony z pracy, następnie przywrócony przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni. 1988-1990 weterynaryjny inspektor sanitarny w Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej OTW w Braniewie.

1989-1990 członek KZ „S” w WZW w Elblągu. W 1989 przewodniczący KO w Braniewie, członek Komitetu Wyborczego KO „S”, współorganizator spotkań, współautor programu wyborczego, uczestnik akcji plakatowych. W 1990 inżynier zootechniki w Usługach Weterynaryjno-Zootechnicznych Starwet Sp. z o.o. w Braniewie. 1990-1994 radny Miasta Braniewo z listy KO, 1994-1998 z listy Forum Samorządowego, 1990-1998 burmistrz Braniewa. 1991-1999 członek Zarządu Związku Miast Polskich. 1997-2001 senator RP z listy AWS, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z listy RS AWS, przewodniczący Klubu Radnych AWS, 2002-2003 radny Powiatu Braniewskiego z listy Braniewskiego Forum Samorządowego. 2001-2003 doradca prezesa NIK, od 2003 doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Olsztynie.

Andrzej Kapuściński