Tadeusz Jan Wołyniec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Jan Wołyniec, ur. 1 X 1957 w Koszalinie. Ukończył ZSZ przy Fabryce Urządzeń Budowlanych tamże (1976).

1973-1980 zatrudniony w Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar w Koszalinie, 1980 w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt, 1980-1984 w Warsztatach Naprawczych Taboru Samochodowego Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego.

25 VIII 1980 współorganizator strajku w WKTS, od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w WNTS, kolporter wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 sygnatariusz listu protestacyjnego do KW PZPR; uczestnik akcji pomocy dla osób represjonowanych i internowanych m.in. w Ośr. Odosobnienia Darłówku i Wierzchowie; do 31 VII 1984 na czele konspiracyjnej struktury „S” w WKTS. 29 I 1982 uczestnik pogrzebu Jana Stawisińskiego (górnika zastrzelonego w KWK Wujek). 10-11 XI 1982 za pomocą radiotelefonu pogotowia ratunkowego w Koszalinie nadawał komunikaty „S”; kolporter wydawnictw podziemnych. Po 1987 współpracownik niezależnych czasopism: „Oko”, „Pobudka”, „Ucho”, „Rewers”; inwigilowany przez SB; wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń za udział w manifestacjach (m.in. 1 V 1988 w Słupsku). 22 VIII 1987 – 13 V 1989 członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, 25 II 1989 – 13 V 1989 wiceprzewodniczący TZR Pomorza Środkowego.

I-VI 1989 członek Koszalińskiego KO, następnie Wojewódzkiego KO w Koszalinie. Od 13 V 1989 na czele reaktywowanych struktur „S” w Koszalinie, w XII 1989 delegat na II WZD Regionu Pobrzeże, do I 1992 wiceprzewodniczący ZR. Od 1990 w PC, współzałożyciel Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie. W 1998 założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Koszalinie, członek Zarządu Głównego.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) i Złotą Odznaką NSZZ „Solidarność ’80” (2006).

Rafał Marciniak