Tadeusz Kaczor

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Tadeusz Kaczor, ur. 10 X 1948 w Kisielicach k. Iławy. Ukończył Technikum Górnicze w Zabrzu (1966).

1962-1969 pracownik dozoru technicznego w KWK Makoszowy, 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa, 1970-1971 kierowca w Gdańskim Przedsiębiorstwie Transportu Budownictwa w Elblągu, 1971-1992 w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego tamże. 15-23 XII 1970 uczestnik protestów robotniczych w Gdańsku i Elblągu. 1971-1976 w PZPR, wystąpił po wydarzeniach Czerwca 1976.

15-31 VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w PTHW w Elblągu, członek Prezydium MKS w Elblągu, łącznik MKS Elbląg z MKS Gdańsk; od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ w Elblągu; od X 1980 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu i Transportu „S”; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR, delegat na I KZD, przewodniczący komisji skrutacyjnej w głosowaniach jawnych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 15 I 1982 zwolniony. Po wyjściu zaangażowany w pomoc dla rodzin osób internowanych w ramach komitetu rozprowadzającego dary zagraniczne przy parafii św. Mikołaja w Elblągu (we współpracy z Józefem Gburzyńskim, Danutą Kot, Ireną Ciszak); 5 XI 1982 – 3 III 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Unieściu k. Koszalina. Od 1987 na rencie. 1988-1989 członek jawnej MKK „S” w Elblągu.

IV 1989 – 1992 przewodniczący KZ „S” w PTHW, delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg, członek ZR. 1992-1994 kierowca w Hurtowni Krynpol w Elblągu, 1994-1996 w Fundacji Niosących Pomoc, 1996-1997 w Hurtowni u Morawskiego tamże, od 1997 ochroniarz w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja. Od 2000 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy ZR; od 2003 członek założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Wyróżniony Złotą Odznaką Wzorowego Kierowcy (1986).

Zbigniew Pąsik