Tadeusz Kaszczyc

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Kaszczyc, ur. 7 IV 1946 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1979).

1965-1966 pracownik Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Kuter w Darłowie; 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa; 1968-1981 pracownik, od 1977 kierownik oddziału w Elektrociepłowni Elbląg, 1981-1987 główny specjalista ds. inwestycji, 1987-1993 z-ca dyr. ds. technicznych w Zakładzie Energetycznym w Elblągu.

15-31 VIII 1980 współinicjator strajku w Elektrociepłowni Elbląg, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzewodniczący KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg; członek KKP Energetyki.

13 XII 1981 – III 1982 współzałożyciel (z Janem Bachorskim, Jolantą Lachmirowicz-Dudek, Anną Iciaszek, Ireną Rakowską), następnie członek podziemnej KZ „S” w ZE Elbląg (z KZ współpracowali przedstawiciele kierownictwa ZE Aleksander Kozakiewicz i Waldemar Dunajewski), 1983-1989 organizator zbierania składek związkowych, pomocy dla represjonowanych; 1981-1989 siedmiokrotnie przesłuchiwany, zastraszany, nakłaniany do współpracy z SB.

W 1990 absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny, w 1995 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 1993-1998 prezes Zarządu, następnie główny specjalista w Elbląskich Zakładach Energetycznych SA, 1998-2006 dyr. elbląskiego oddziału Telefonii Dialog SA, od 2007 na emeryturze. Od 1990 współzałożyciel, następnie członek Rotary Club w Elblągu, zaangażowany w pomoc charytatywną dla dzieci, wspieranie Yacht Clubu Zalewu Wiślanego w Elblągu; od 2006 współpracownik Stowarzyszenia Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu tamże.

Hieronim Guzowski