Tadeusz Kostecki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Tadeusz Kostecki, ur. 10 XI 1919 w Luszowicach k. Dąbrowy Tarnowskiej, zm. 15 XII 1981 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa (1951), inż. budownictwa wodnego.

W czasie II wojny światowej żołnierz AK, pracował przy budowie tamy na Dunajcu w Rożnowie. 1945-1981 m.in. dyr. Zarządu Inwestycji Zabudowy Górnej Odry, główny specjalista ds. koordynacji i planowania inwestycji Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych (później Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej) we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”.

Od 13 XII 1981 uczestnik strajku na PWr jako delegat ODGW, 15 XII 1981 podczas pacyfikacji strajku zmarł na zawał serca, jego pogrzeb 18 XII 1981 przerodził się w wielotysięczną manifestację. Członek Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Naczelnej Organizacji Technicznej i Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964). 13 XII 2002 na gmachu PWr odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jego pamięci.  

Łukasz Kamiński