Tadeusz Kowalik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Kowalik, ur. 19 XI 1926 w Kajetanówce k. Lublina, zm. 30 VII 2012 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1951), od 1989 profesor.

1945-1946 księgowy w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie, 1946-1947 pełnomocnik powiatowy w Lęborku Wojewódzkiego UKPPiW w Gdańsku, w 1948 księgowy przy rekrutacji na kursy przygotowawcze na studia wyższe w Krakowie, 1950-1951 asesor Sądu Powiatowego m.st. Warszawy, 1954-1959 adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1956-1957 redaktor naczelny tygodnika „Życie Gospodarcze” (zwolniony za tzw. rewizjonizm), 1960-1963 pracownik naukowy w Zakładzie Nauk Ekonomicznych PAN, 1963-1992 w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN; 1980-1989 wykładowca na zagranicznych uniwersytetach: w Oxfordzie, Cambridge, Toronto, Nowym Jorku i Waszyngtonie. 1946-1948 członek Związku Walki Młodych, w 1948 PPR, od 1948 PZPR (m.in. do 1961 lektor KC); 1956-1962 uczestnik Klubu Krzywego Koła; w 1968 wykluczony z PZPR. 1978-1981 współzałożyciel, wykładowca TKN, odsunięty od nauczania, otrzymał wieloletni zakaz publikacji.

W VIII 1980 doradca MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, następnie doradca „S” RI. Od IX 1980 w „S”; członek KZ w PAN.

W 1987 współzałożyciel Stowarzyszenia Reforma i Demokracja.

1989-1992 ponownie członek KZ „S” w PAN. W 1992 współzałożyciel UP, członek Rady Programowej. Od 1993 pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, od 1997 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (od 2004 Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie. W 1998 współzałożyciel Stowarzyszenia Studiów i Inicjatyw Społecznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Solidarności Pracy, Fundacji Polska Praca, Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej; honorowy członek stowarzyszenia alterglobalistów Attac oraz wielu stowarzyszeń zagranicznych, m.in. Karl Polanyi Institute of Political Economy w Montrealu. Od 2000 prorektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

17 III 1976 – 15 III 1988 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2/III-1/III KS MO/SUSW w ramach KE/SOR/KE/SOS krypt. Edytor.

Beata Losson