Tadeusz Kudera

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Kudera, ur. 9 II 1933 w Wikszanach w Rumunii (rum. Vicşani), zm. 14 I 2004 w Bytomiu. Wykształcenie podstawowe.

1950–1985 zatrudniony w KWK Rozbark w Bytomiu, ślusarz szybowy, od 1985 na emeryturze, pracownik na pół etatu w prywatnym zakładzie murarskim, od VIII 1985 współwłaściciel firmy budowlanej w Zabrzu.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik zbiórek pieniędzy dla rodzin osób internowanych, organizator akcji ulotkowych w kopalni. W II 1982 współorganizator nieudanej próby strajku w kopalni; 27 II 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Bytomiu, nast. do KW MO w Katowicach, aresztowany, osadzony w AŚ KW MO w Katowicach; zwolniony z pracy; 24 IV 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata więzienia, przetrzymywany KW MO, od VI 1982 osadzony w ZK we Wrocławiu (uczestnik głodówki), od X 1982 w Strzelinie (wraz z Waldemarem Żurawickim, Edwardem Czerneszewiczem, Andrzejem Bachorzem), 24 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa, zastosowano okres próbny na 2 lata, przywrócony do pracy w kopalni. 27 VII 1983 podczas rewizji w jego szafce pracowniczej znaleziono 14 szt. zapalników elektrycznych, zwolniony z pracy, 14 XI 1983 przywrócony. W 1983 uczestnik obchodów 11 XI w parafii Podwyższenia Krzyża w Bytomiu; udostępniał własne mieszkanie na comiesięczne spotkania działaczy „S”, m.in. Edwarda Czerneszewicza, Wandy Dragon, Tadeusza Gałązki, Andrzeja Bachorza z MKZ w Bytomiu. W VIII 1984 (wraz z Władysławem Wieczorkiem) autor i kolporter ulotek wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych. 1984–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu. 1985–1986 w każdą ostatnią sobotę mies. (wraz z działaczami „S” z Piekar i Bytomia) przyjeżdżał na grób ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, skąd przywoził wydawnictwa podziemne i znaczki „S”, kolporter w zakładach Bytomia i Piekar Śląskich prasy podziemnej, broszur, książek, m.in. Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego, Kapitalizm, socjalizm i trzecia droga Mieczysława Nieduszyńskiego (Archikonfraternia Literacka, Warszawa 1986), Odzyskanie niepodległości przez Polskę, Zapiski ks. J. Popiełuszki, znaczków poczt podziemnych (m.in. tzw. Poczty KPN) i innych materiałów. 2 IX 1985 rewizja w domu. 1/2 I 1986 uczestnik akcji malowania napisów „Solidarność żyje” w przejściu podziemnym w Bytomiu. 11 IX i 31 XII 1986 przesłuchiwany kilkanaście godz. w RUSW w Bytomiu, jednoczenie rewizja w mieszkaniu. 27 XI 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za to, że „7 X 1987 w Bytomiu w sali katechetycznej Kościoła bez zezwolenia sprzedawał broszury Rewolucja bez rewolucji”; 8 IV 1989 karę umorzyła Komisja Orzecznictwa ds. Wykroczeń w Katowicach. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze do MUSW w Bytomiu.

Halina Żwirska