Tadeusz Kuranda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kuranda Tadeusz, ur. 1 II 1955 we Wrocławiu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Wydz. Grafiki (1978).

Od 1978 pracownik dydaktyczny w PWSSP i w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1979 współpracownik niezależnego ruchu wydawniczego, grafik podziemnych wydawnictw Wrocławia i Dolnego Śląska: zamieszczał rysunki w „Biuletynie Dolnośląskim”, projektował plakaty związane z działaniami demokratycznej opozycji, m.in. wzywające do bojkotu wyborów parlamentarnych w 1980.

Od 1980 specjalista ds. poligrafii w MKZ, nast. ZR „S” Dolny Śląsk; autor witryn wielu niezależnych pism, m.in. „Solidarności Dolnośląskiej”.

Po 13 XII 1981 internowany. Po zwolnieniu współpracownik podziemnych wydawnictw, składacz, drukarz, kolporter niezależnych pism, autor projektów graficznych – winiet, karykatur, rysunków satyrycznych zamieszczanych m.in. na łamach „Tematów”, „Walki”, „Nowej Republiki”.

20 XI 1980 – 16 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Kurant; 12 X 1988 – 26 X 1989 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grafomani.

?