Tadeusz Leon Bejgerowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Leon Bejgerowski, ur. 20 II 1945 w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże, Wydz. Technologii Chemicznej (1972).

1967-1972 starszy instruktor chemizacji rolnictwa w Państwowym Ośrodku Maszynowym Stopka (pow. bydgoski), w 1973 kierownik działu kontroli jakości w Zakładach Produkcji Elementów Budowlanych w Solcu Kujawskim, 1973-1989 starszy asystent (od 1977 projektant) w Biurze Projektowo-Technologicznym Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego Biprokabel. 1959-1964 szykanowany w szkole średniej za złą postawę polityczną i odmowę udziału w uroczystościach państwowych. 1962-1964 w ZMS. 1979-1981 z-ca przewodniczącego Rady Pracowniczej w Biprokablu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie z-ca przewodniczącego KZ w Biprokablu.

1982-1989 uczestnik podziemnego ruchu wydawniczego: współpracownik „Informatora Bydgoskiego” (autor tekstów, pośrednik w przekazywaniu tekstów do przepisywania, organizator działalności wydawniczej); 1982-1984 organizator kolportażu, 1982-1985 kolporter wydawnictw podziemnych („Informator Bydgoski”, „Tygodnik Mazowsze”, ulotki, kalendarze); pośrednik w przekazywaniu materiałów z Niemiec od ks. Franciszka Blachnickiego. 1983-1984 członek Archikonfraterni Literackiej – Dom w Bydgoszczy. 1983-1985 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

1988-1989 członek, sekretarz KO w Bydgoszczy; w 1989 uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI; członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. VII/VIII-IX 1989 sekretarz MKZ „S”. 1989-1991 dyr. likwidator Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 1990-1994 radny Miasta Bydgoszcz, z-ca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska. 1990-1993 w ROAD, UD, UW. 1991-1994 dyr. likwidator w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Bydgoszczy. 1994-1995 inspektor ds. przeciwpożarowych w Urzędzie Miasta Bydgoszcz. Od 1995 starszy inspektor kontroli państwowej, specjalista kontroli państwowej, główny specjalista kontroli państwowej, od 2006 doradca ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 2005 członek Stowarzyszenia Klub Bydgoski.

Współautor wynalazku: sposób otrzymywania 4,4’-dwuchloro-3,3’dwusulfodwufenylo-1,1,1-trójchloroetanu-2.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Katarzyna Grysińska