Tadeusz Matuszyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Matuszyk, ur. 18 X 1935 we Wrotnowie k. Węgrowa. 1952-1956 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny.

1959-1982 pracownik Warszawskich Zakładów Radiowych Rawar.

1980-1984 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD: przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, członek Prezydium Zjazdu, uczestnik prac nad Statutem Związku. W XII 1981 na II WZD Regionu Mazowsze współorganizator votum separatum ws. organizowania od 17 XII 1981 akcji protestacyjnych.

Po 13 XII 1981 współpracownik i współwydawca podziemnych pism „Solidarność Międzyzakładowa”, „Słowo Polski”, „Ojczyzna”, do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych. W 1982 zwolniony z pracy, do 1984 bez zatrudnienia. W VI 1983 aresztowany, osadzony w ZK na Służewcu w Warszawie, w VII 1983 uwolniony na mocy amnestii.

Od 1984 prowadzi własną działalność gospodarczą, od 1985 właściciel firmy wydawniczo-handlowej Lega w Warszawie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2004).

Od 24 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SO krypt. Mazowsze; od 20 VIII 1981 przez Wydz. III-A KS MO/Wydz. V Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Tadeusz.

?