Tadeusz Mieczysław Stefanowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Mieczysław Stefanowski, ur. 16 IV 1953 w Łodzi. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego w Łodzi (2001), technik informatyk.

1975-1980 pracownik Zakładu Mechaniki Pojazdowej, 1980-1981 Przędzalni Czesankowej Polmerino. 1978-1980 kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. „Opinii”).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w PCz Polmerino, od X 1980 członek KZ, od X 1980 współpracownik MKZ, następnie ZR Ziemia Łódzka; współorganizator kolportażu, kolporter, uczestnik akcji plakatowych. W 1981 współzałożyciel i członek Klubu Propozycji i Dyskusji, współorganizator działalności wydawniczej Klubu, organizator kolportażu.

14 XII 1981 współorganizator kilkugodzinnego strajku na dwóch wydziałach PCz Polmerino, zmuszony do zwolnienia się na własną prośbę z pracy. 21 XII 1981 współzałożyciel Grupy Mirosława Michałowskiego, współinicjator przedsięwzięć wydawniczych (plakatów, albumów fotograficznych, ulotek), akcji ulotkowych, plakatowych. 1982-1985 represjonowany, kilka razy zatrzymany na 48 godzin, dwukrotnie poddawany przeszukaniom. 1 V 1984 po manifestacji ciężko pobity w samochodzie milicyjnym, zatrzymany i oskarżony o znieważenie funkcjonariusza MO. 21 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1982-1984 bez stałego zatrudnienia, 1984-1989 pracownik PSS Społem.

Od 1989 prace dorywcze. W 2008 członek współzałożyciel stowarzyszenia Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989, sekretarz zarządu.

Wyróżniony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

Wiesław Maciejewski