Tadeusz Onyszkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Onyszkiewicz, ur. 22 V 1939 we Lwowie, zm. 20 IV 2010 w Strzyżowie. Ukończył liceum ekonomiczne.

Od IX 1980 w „S”, organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Rzeszowskiej Fabryce Mebli w Strzyżowie, członek Zarządu MKZ tamże; uczestnik strajku okupacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy.

Po 13 XII 1981 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Strzyżowie i Duszpasterstwa Robotników w Lutczy; uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę (IX 1986, 1987) jako przedstawiciel Regionu Rzeszowskiego.

Od V 1989 przewodniczący KZ „S” w RFM; w IV 1990 delegat na II KZD, w II 1991 na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy „S”; w 1994 delegat na III WZD Regionu Rzeszów, członek Zespołu ds. Rekrutacji powołanego przez ZR.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2000).

11 IV – 24 VII 1982 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Wędkarz; 23 VII 1982 – 19 V 1987 przez p. V Komisariatu MO/RUSW w Strzyżowie w ramach KE krypt. Rybak; 4 X 1988 – 15 IX 1989 przez p. V RUSW w Strzyżowie w ramach KE krypt. Kurier.

Małgorzata Gliwa