Tadeusz Ostropolski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Ostropolski, ur. 14 I 1959 w Tarnowskich Górach. Ukończył II LO im. Stanisława Staszica tamże (1978).

1980-2000 pracownik Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych Faser w Tarnowskich Górach.

Od IX 1980 w „S”.

13 XII 1981 współzałożyciel (wraz ze Stanisławem Kowolikiem oraz Andrzejem i Antonim Stefańskimi), następnie wiceprzewodniczący tajnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Tarnowskich Górach; kolporter podziemnej prasy, m.in. „Informatora Tarnogórskiego”, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowania i manifestacji (m.in. ku czci zamordowanych górników KWK Wujek pod Dzwonnicą gwarków w Tarnowskich Górach). 16 IV 1982 powołany do wojska, 8 VI 1982 zatrzymany na terenie jednostki wojskowej w zw. z działalnością w tarnogórskiej TKK, osadzony w AŚ w Katowicach, 16 VII 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uniewinniony; w VIII 1982 zwolniony z wojska. 1983-1985 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, 1984-1985 Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże; w 1985 współpracownik tarnogórskiego podziemnego pisma „Antyk”; 1985-1986 przełożony Domu Bractwa Oblatów św. Brygidy w Tarnowskich Górach, organizator m.in. sierpniowych pikiet pod sklepami monopolowymi; w 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w fabryce Faser.

1990-1991 członek KO. W 1991 absolwent teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1992-2000 współpracownik tygodnika „Gwarek” w Tarnowskich Górach, 2000-2002 Radia Plus w Gliwicach, 2000-2005 bezrobotny. W 2006 absolwent podyplomowych studiów z zakresu komunikacji perswazyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2006 własna działalność gospodarcza.

1982 – 12 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO Katowicach w ramach SOR krypt. Desantowcy.

Weronika Rudnicka