Tadeusz Pokrywka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Pokrywka, ur. 17 VII 1947 w Strupicach k. Chojnowa. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze (1967).

1973-1990 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Legnicy. 1978-1980 w PZPR.

1980-1990 w „S”, w 1980 współorganizator, przewodniczący KZ, przewodniczący KKK Pracowników Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej, w 1981 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na I KZD, członek KK.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy, współorganizator pielgrzymek, Dni Kultury Chrześcijańskiej, pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1990 przewodniczący KO „S” w Legnicy. 1990-1991 prezydent Legnicy, założyciel i prezes Stowarzyszenia Gmin Gościnnych (gmin, na terenie których stacjonowały jednostki Armii Radzieckiej), 1991-1993 poseł RP z listy UD, członek sejmowych komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej. Od 1990 w ROAD/UD/UW/Partii Demokratycznej. 2000-2003 założyciel, prezes Polskiego Stowarzyszenia Napojowego w Warszawie, od 2003 współzałożyciel, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy tamże. Od 2000 stały współpracownik czasopisma „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Legnickiego (1997).

Od 9 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Buldog/Kolumna.

?