Tadeusz Smagacz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Smagacz, ur. 22 V 1949 roku w Starej Jastrząbce k. Dębicy. Absolwent Technikum Budowlanego w Tychach (1976).

1965-1969 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Tychach, 1969-1998 w KWK Lenin w Mysłowicach.

2/3 VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Lenin. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, do 13 XII 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej, delegat na I WZD Województwa Katowickiego.

1982-1989 przewodniczący TKZ w KWK Lenin, 1983-1989 członek MKK w Tychach. Zorganizował punkt kolportażowy we własnym mieszkaniu, kolporter książek (m.in. NOWej, Kręgu, CDN) oraz prasy podziemnej ogólnopolskiej i regionalnej. Zbierał informacje dla miesięcznika MKK „Solidarność Dziś i Jutro”. 22-24 VIII 1988 członek KS w KWK Lenin. Po strajku zwolniony z pracy, do XII 1988 toczyło się przeciw niemu dochodzenie prokuratorskie o organizację strajku, umorzone, XII 1988 przywrócony do pracy. Delegat na II Zgromadzenie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1992 przewodniczący KZ. 1990 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i KZD. Od 1998 na rencie.

Teresa Brodzka