Tadeusz Stanisław Mańka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Stanisław Mańka, ur. 28 XI 1944 w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Lublinie (1970).

1963-1999 pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych (od 1995 Daewoo Motor Polska SA) tamże.

W VII 1980 uczestnik strajku w FSC. Od IX 1980 w „S”.

14-17 XII 1981 uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO strajku w FSC. Zwolniony z pracy w 1982, przywrócony w VI 1983 na mocy postanowienia Sądu Pracy w Lublinie. 1983-1989 członek TKZ, 1987-1989 przewodniczący; od 1985 członek TZR Środkowo-Wschodniego; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, czterokrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń. Działacz samorządu pracowniczego: 1985-1987 sekretarz, 1987-1989 przewodniczący Rady Pracowniczej.

1989-1991 przewodniczący KZ, delegat na walne zebrania Regionu Środkowo-Wschodniego. W 1989 wiceprzewodniczący KO „S” Lubelszczyzny, 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek sejmowej Komisji Systemu Gospodarczego i Polityki Przemysłowej. 1999-2001 zatrudniony w Herbapol Lublin SA, 2002-2003 bezrobotny. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

?