Tadeusz Stefan Lewandowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Stefan Lewandowski, ur. 6 I 1944 w Płuchowie (obecnie Rosja). Ukończył Technikum Mechaniczne w Jeleniej Górze (1971).

1962-1985 pracownik Fabryki Maszyn Papierniczych Fampa w Jeleniej Górze, następnie zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów Simet.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie członek Prezydium KZ w Fampie. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana.

Od 1982 uczestnik wydawania i kolportowania podziemnego pisma „Odroczenie”; współorganizator manifestacji. 29 VIII 1982 internowany, zwolniony 8 X 1982. Od 1984 członek Komitetu ds. Przestrzegania Prawa, powołanego po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W 1985 zwolniony z pracy za zbieranie składek i organizowanie pomocy dla represjonowanych. W 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny za udział w pielgrzymce do Krzeszowa. Wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godz. przez SB za działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, udział w manifestacjach i kolportaż wydawnictw podziemnych. 1984-1990 skarbnik jeleniogórskiego DLP.

Od II 1989 członek TZR Jeleniogórskiego, przewodniczący KZ „S” w SI Simet; delegat na II WZD Regionu Jeleniogórskiego, 1989-1992 przewodniczący ZR, członek KK. W 1989 sekretarz KO w Jeleniej Górze. 1991-1993 poseł RP z listy KO, członek sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 1994-1998 radny i wiceprezydent Miasta Jelenia Góra. 1997-2001 senator z listy AWS, członek senackich komisji: Gospodarki Narodowej, Obrony Narodowej oraz Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Od 2003 na emeryturze.

12 XI 1981 – 28 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard.

Michał Orlicz