Tadeusz Szymański

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Tadeusz Szymański, ur. 28 III 1949 w Elblągu. Ukończył ZSZ tamże (1966).

1966-1968 tokarz w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu, 1968-1970 zasadnicza służba wojskowa, 1968-1988 pracownik Zakładów im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu. W XII 1970 uczestnik wiecu w ZWP, marszu protestacyjnego pod budynek KP PZPR, rozruchów ulicznych w Elblągu, pobity przez MO, hospitalizowany w Izbie Chorych ZM Zamech.

W VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w ZWP, członek KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZWP, od X 1980 Komisji Wydziałowej, następnie KZ; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, następnie przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

13-23 XII 1981 w ukryciu na plebanii kościoła św. Mikołaja w Elblągu, 14 XII 1981 – XI 1982 działacz TZR „S” w Elblągu; kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach; 5 XI 1982 – 3 II 1983 powołany do Wojskowego Obozu Specjalnego w Chełmnie n. Wisłą; 16 II 1983 aresztowany w związku z kolportażem ulotek w ZWP, przetrzymywany w areszcie KW MO w Elblągu, od 16 V 1983 w AŚ tamże, 20 V 1983 pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, 18 VII 1983 zwolniony, w VIII 1983 objęty amnestią; zwolniony z pracy, następnie przywrócony (po 1989 wyrokiem SN zrehabilitowany).

1988-1996 (po likwidacji ZWP) pracownik spółki Furnel International Ltd. 1989-1996 przewodniczący KZ „S” w Furnelu, delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, 1989-1995 przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Od 1996 na rencie; członek Koła Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” w Elblągu. Od 2005 w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Hieronim Guzowski