Tadeusz Wrona

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Wrona, ur. 26 III 1951 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1974); w 1982 doktorat; absolwent Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (1993).

1974-1990 i 1996-1997 pracownik naukowy PCz. 1975-1990 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 1985-1990 przewodniczący Sekcji Tworzyw Sztucznych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ na PCz, od X 1981 wiceprzewodniczący KZ. Od 1980 członek KIK w Częstochowie. W IV 1981 twórca Wszechnicy Związkowej na PCz.

Po 13 XII 1981 odsunięty od pracy dydaktycznej, współorganizator TKZ na PCz pn. Komitet Obrony Solidarności (KOS nr 1), 1982-1989 członek TKZ. 5 XI 1982 – 2 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu.

W II 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” na PCz; 1989-1991 członek KZ, delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego, 1990-1991 delegat na II i III KZD. 1989-1990 współzałożyciel, członek Prezydium Częstochowskiego KO; obserwator z ramienia CzKO w Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury WRN w Częstochowie. W 1990 redaktor naczelny „Wiadomości Częstochowskich”; współzałożyciel Fundacji Samorządna Częstochowa. 1990-1998 radny Miasta Częstochowa; 1990-1995 prezydent Częstochowy. Od 1991 członek grupy reaktywującej Związek Miast Polskich: 1991-1995 sekretarz, w 1995 i od 2005 wiceprezes. W 1991 współorganizator VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie; inicjator przyznania Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Częstochowy. 1992-1995 współzałożyciel, następnie przewodniczący Klubu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Częstochowskiego. 1992-1996 członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W 1993 współzałożyciel, następnie przewodniczący Ligi Miejskiej w Częstochowie oraz Ligi Krajowej. 1993-1995 członek Komisji Wspólnej Rządu i Środowisk Samorządowych oraz Rady Samorządowej przy Prezydencie RP. 1995-1997 stały felietonista („Zapiski częstochowskie”) w „Gazecie Częstochowskiej”. 1996-1997 prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. W 1996 członek założyciel AWS, wiceprzewodniczący Rady Regionalnej w Częstochowie, członek Rady Krajowej, w 1997 współzałożyciel RS AWS, członek Zarządu AWS woj. śląskiego; 1997-2001 poseł RP z listy AWS, z-ca przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, przewodniczący Parlamentarnej Grupy Bilateralnej Polska-Litwa. 2002-2009 ponownie prezydent Częstochowy, odwołany w wyniku referendum, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Rady Europy, współzałożyciel i koordynator inicjatywy społecznej Wspólnota Samorządowa. 2003-2009 współprzewodniczący Zespołu Administracji i Bezpieczeństwa Obywatelskiego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentant polskiego samorządu w Komitecie Regionów w Brukseli. Od 2009 doradca Prezydenta RP ds. samorządów.

Autor ponad 60 publikacji naukowych oraz kilku patentów, organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym Światowych Kongresów Częstochowian.

Odznaczony Krzyżem Korpusu Wojska Polskiego (1996), uhonorowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w Dziedzinie Samorządu Terytorialnego (1994), Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2005), medalem Mater Verbi przez redakcję „Niedzieli” (2000).

Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 12 I 1984.

Wojciech Rotarski