Tadeusz Zwiedryński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Tadeusz Zwiedryński, ur. 1 II 1928 w Wilnie. Absolwent Studium Ekonomii Przedsiębiorstwa w Łodzi (1970).

30 IV 1945 z matką repatriowany z Wilna do Łodzi. IX 1946 – 1947 członek łódzkiej organizacji Konspiracyjnej AK; autor, redaktor i kolporter wydawanego przez KAK pisma „Kresowiak”. 25 III 1950 aresztowany, w śledztwie torturowany w WUBP w Łodzi, 2 V 1950 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi na 5 lat więzienia, zwolniony na mocy amnestii. 19 I 1951 – 27 I 1953 służba w karnej jednostce wojskowej 12. Batalion Budowlany (kamieniołomy w Ratajach k. Wrocławia). 1953-1957 pracownik Centrali Handlowej Ceramika w Łodzi, 1958-1969 Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej, 1970-1986 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Komisji Wydz. w MPK, wiceprzewodniczący KZ, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; współzałożyciel KOWzP w Łodzi.

1983-1989 członek grupy doradczej przy TKK, następnie przy Lechu Wałęsie oraz KKW; współpracował m.in. z Ryszardem Kuszłeyką, Jerzym Kropiwnickim, Ryszardem Kostrzewą, Tadeuszem Kłopotowskim, Stefanem Śnieżko. 1988-1989 rzecznik prasowy RKW Ziemia Łódzka, od 19 III 1989 rzecznik prasowy Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemia Łódzka.

1989-1990 członek prezydium, następnie przewodniczący Wojewódzkiego KO w Łodzi, przewodniczący KO w dzielnicy Łódź-Górna, współorganizator kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1991 w ROAD. Od 1989 członek Zarządu, następnie wiceprezes, od 1994 prezes Oddziału Łódzkiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, współinicjator zawieszenia 13 tablic upamiętniających działalność niepodległościową i miejsca kaźni okresu stalinowskiego w Łodzi.

Odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2006), złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2007).

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Łodzi w ramach KE krypt. Tadzio; 1985-1990 przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ekipa.

Bogdan Lubera