Telesfor Izydor Horodecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Telesfor Izydor Horodecki, ur. 4 VII 1945 w Moczyłach (Litwa). Ukończył LO w Nakle n. Notecią (1964).

Od 1966 właściciel gospodarstwa rolnego w Olszewce k. Nakła (od 2001 Gospodarstwo Agroturystyczne. M. T. Horodeccy). II 1973 – XI 2002 sołtys wsi Olszewka. 1974-1980 w PZPR. 1978-1982 w Radzie Miasta i Gminy Nakło n. Notecią, wiceprzewodniczący ds. rolnych. 1976-1980 autor listów do RWE.

Od XI 1980 w Solidarności Chłopskiej (od III 1981 „S” RI), od 8 XI 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego SCh, następnie SCh w Olszewce, od XII 1980 organizator, następnie przewodniczący Miejsko-Gminnego Koła SCh w Nakle, w II 1981 przedstawiciel SCh w KKP „S” RI, 8 II 1981 uczestnik bydgoskiego marszu solidarnościowego z Bazyliki św. Wincentego à Paulo na Stary Rynek ws. rejestracji „S” RI (po mszy św. odprawionej przez bp. Jana Michalskiego), 8-9 III 1981 delegat Regionu Bydgoskiego Solidarności Chłopskiej na Ogólnokrajowy Zjazd Zjednoczeniowy w Poznaniu, w VIII 1981 delegat na I WZD „S” RI, od VIII 1981 wiceprzewodniczący ZR. Inicjator zmiany w statucie miejscowego Kółka Rolniczego rozgraniczającej działalność społeczno-gospodarczą od związkowej, doprowadził do uchwalenia przez Radę Narodową oddzielenia gminy od miasta Nakła, co miało wpływać na większą samodzielność mieszkańców wsi; współinicjator przekazania budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Nakle na przedszkole. 16 III – 17 IV 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy, 19 III 1981 uczestnik delegacji rolników na posiedzenie WRN tamże, 17 IV 1981 sygnatariusz porozumień bydgoskich; do XII 1981 kolporter „Sprawy Chłopskiej” i innych wydawnictw MKZ i ZR.

13 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Szubinie. Jesienią 1982 uczestnik 1. tury gminnego zjazdu kołek rolniczych w Ślesinie, zatrzymany przez SB (co uniemożliwiło mu udział w 2. turze). 1981-1989 współpracownik redakcji „Żywią i Bronią”: dostarczał informacji z regionu Nakła, kolporter pism podziemnych. 1982-1988 uczestnik Mszy za Ojczyznę w Bydgoszczy, 1982-1989 organizator zbiorek żywności dla osób represjonowanych i ich rodzin, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Bydgoszczy, uczestnik pielgrzymek rolników na Jasną Górę, w II 1984 uczestnik pogrzebu Piotra Bartoszcze; 1982-1983 kilkakrotnie rewidowany.

1988-1989 współorganizator, członek KO „S” w Bydgoszczy, w IV 1989 członek założyciel KO w Nakle. W XI 1989 na stażu we Francji na zaproszenie Związku Zawodowego Rolników Francuskich. W 1998 twórca Niezależnej Inicjatywy Samorządowej w Nakle, 1998-2002 w Radzie Powiatu Nakielskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 1995-1998 współzałożyciel, współwłaściciel tygodnika regionalnego „Czas Nakła”, 2007-2008 członek komitetu organizacyjnego obchodów rocznicowych powstania „S” RI.

Odznaczony Złotą Odznaką Honorową LZS (1979), Medalem Honorowym 700-lecia Miasta Nakła (1999), odznaką honorową Zasłużony Dla Rolnictwa (2009).

Katarzyna Grysińska