Teresa Krusińska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Teresa Krusińska, ur. 8 XI 1952 w Skajsterach k. Wilna (obecnie Litwa). Ukończyła Technikum Energetyczne we Wrocławiu (1977).

W 1956 rodzina ekspatriowana do PRL. 1972-1975 referentka w Zakładzie Doświadczalnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu; 1975-1979 monter układów hybrydowych w Dolnośląskich Zakładach Elektronicznych Centrum Unitra–Dolam tamże; 1979-1985 sprzedawca w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch tamże.

Od 1982 kolporterka prasy podziemnej; od 1983 w Solidarności Walczącej; w 1984 uczestniczka tworzenia Radia „Solidarność Walcząca”, członek redakcji, spikerka, współorganizatorka emisji we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, współtwórczyni sieci nadających jednocześnie z kilku punktów radiowców (poszerzenie zasięgu emisji utrudniało zlokalizowanie radiostacji).

1985-1986 pracownik Biura Tłumaczeń Technicznych we Wrocławiu; 1986-1987 Cechu Elektryków tamże; 1987-2007 starszy inspektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego. Od 2007 na emeryturze.

Artur Adamski