Teresa Kurcyusz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Teresa Kurcyusz, ur. 12 I 1951 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji (1973).

1973-1976 pracownik naukowo-techniczny UŚl, 1977-1980 aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, 1980-1990 adwokat w Zespole Adwokackim nr 5 tamże.

1982-1987 obrońca w procesach sądowych i przed kolegiami ds. wykroczeń działaczy podziemnej „S”, organizatorów strajków, drukarzy i kolporterów wydawnictw podziemnych. W 1983 roku wygłaszała prelekcje z zakresu postępowania karnego dla słuchaczy Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia św. Krzyża w Gliwicach.

1991-2004 prowadziła własną kancelarię adwokacką w Katowicach, od 2004 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Od 2003 roku członek Zrzeszenia Prawników Polskich, od 2006 wiceprezes Oddziału Katowickiego ZPP i członek Zarządu Głównego.

Uhonorowana odznaką Zasłużony dla KWK Piast (przez KZ „S”, 2006).

12 II 1985 – 26 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Córka.

Teresa Brodzka