Tomasz Aleksander Kowalewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tomasz Aleksander Kowalewski, ur. 25 IX 1947 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1969), w 1982 doktorat, w 1995 habilitacja, od 2007 profesor.

1969-1985 pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

W 1980 działacz NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty, następnie członek Komitetu Założycielskiego „S” w IPPT PAN. Od IX 1980 w „S”.

1981-1985 członek TKZ „S” w IPPT PAN. 1982-1985 organizator i koordynator sieci kolportażu Wydawnictwa CDN i „Tygodnika Mazowsze”. W tym samym czasie, w ramach wyjazdów naukowych, pośrednik w kontaktach podziemnych struktur z zagranicą - przewoził części do radia, sprzęt, książki; uczestnik emisji podziemnego radia nadawanego z własnej radiostacji na Stegnach w Warszawie.

W 1985 wyjechał z Polski. 1985-1989 przedstawiciel wydawnictwa CDN w RFN. 1985-1994 pracownik naukowy Instytutu Maxa Plancka w Getyndze. Od 1994 w Polsce, pracownik naukowy IPPT PAN. Od 2000 członek Komitetu Mechaniki PAN. Członek Międzynarodowego Komitetu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej JUTAN i Europejskiego Komitetu Mechaniki EuroMech.

Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu fizyki przepływów, m.in. autor rozdziału w Encyklopedii Mechaniki Płynów (Springer, 2007).

Zasłużony Działacz Kultury.

Anna Grażyna Kister