Tomasz Feliks Wójcik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Tomasz Feliks Wójcik, ur. 18 V 1945 w Gądkowie Wielkim k. Sulęcina. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Chemiczny (1969), w 1980 doktorat.

W III 1968 uczestnik strajku na PWr, w IV zatrzymany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, skazany na 8 mies. więzienia, w X 1968 zwolniony. 1974-1978 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyczny. 1969-1990 pracownik techniczny, asystent, adiunkt na PWr. 1963-1968 szef Komisji ZSP.

Od IX 1980 w „S”, założyciel, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” na PWr; założyciel niezależnego uczelnianego pisma „Komunikaty”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu na terenie Wrocławia, 8 III 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 30 VI 1982 zwolniony; 31 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 2 IX 1982 zwolniony; 4 XI 1982 ponownie internowany tamże, 18 XI 1982 zwolniony. Od 1983 członek RKS „S” we Wrocławiu z ramienia uczelni wrocławskich, 1988-1989 przewodniczący 1984-1989 autor w podziemnym piśmie „Z Dnia na Dzień”.

W 1989 obserwator z ramienia RKS przy Grupie Roboczej KK żądającej zwołania KK w składzie z 1981; członek Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w „S”, uczestnik spotkań na Śląsku, w Szczecinie, Radomiu i w Łodzi; przeciwnik Okrągłego Stołu i wyborów 4 VI 1989. IV 1989 – II 1991 przewodniczący KZ „S” na PWr, od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, do 1997 przewodniczący, od 1998 członek ZR; delegat na kolejne KZD, od 1990 członek KK; 1997-2001 poseł RP z listy AWS, przewodniczący Komisji Skarbu, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, członek polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 19 X 1997 pomysłodawca i współwykonawca zawieszenia krzyża w sali sejmowej. 1999-2002 współzałożyciel RS AWS, przewodniczący Zarządu Regionalnego Dolny Śląsk. Od 1991 reprezentant „S” w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, do 2008 członek Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy. Od 2001 ponownie adiunkt na Politechnice Wrocławskiej. 1995-2008 nauczyciel akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Maciej Olejniczak