Tomasz Jastrun

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tomasz Jastrun, ur. 15 IX 1950 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1974).

1974-1978 zatrudniony w redakcji „Tygodnika Kulturalnego”. 1973-1981 członek ZLP. 1977-1981 kolporter wydawnictwa NOWa (pomagał w transporcie książek i prowadził magazyn).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (opis w reportażu Las Birnam ruszył); w 1981 redaktor „Informatora Kulturalnego Solidarności” (IKS) przy Regionie Mazowsze, współredaktor biuletynu zjazdowego na I KZD.

13 XII 1981 – 8 XI 1982 w ukryciu; 9 XI - 23 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, organizator wieczorów artystycznych we własnym mieszkaniu. 1982-1988 współzałożyciel i redaktor naczelny podziemnego pisma literackiego „Wezwanie”, 1986-1990 autor w paryskiej „Kulturze” (ps. Smecz).

W 1989 organizator spotkań przedwyborczych. 1989-1990 redaktor „Res Publiki” i „Res Publiki Nowej”, 1990-1994 dyr. Instytutu Polskiego i attaché kulturalny ambasady Polski w Szwecji, w 1994 członek redakcji „Życia Warszawy”, 1994-1995 prezenter programu „Pegaz” w TVP, 1997-2003 dziennikarz „Twojego Stylu”, od 2003 „Zwierciadła”.

Poeta, prozaik, scenarzysta, autor tomików wierszy, m.in. Bez usprawiedliwienia (1973) Na skrzyżowaniu Azji i Europy (Przedświt, 1983), "Powitania i pożegnania", Tylko czułość idzie do nieba, Miłość - niemiłość, opowiadań ,,Gorący Lód(2002), powieści ,,Rzeka Podziemna (2005).

Laureat nagrody Fundacji Roberta Gravesa, Fundacji im. Kościelskich; Nagrody Kulturalnej „S” za twórczość z okresu stanu wojennego, Dziennikarzy Niezależnych im. A. Słonimskiego i paryskiej „Kultury”. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od 23 IV 1969 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOR krypt. Akacja; 26 V 1980 – 30 X 1989 przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach M+01/M+03/KE krypt. Junior.

Anna Grażyna Kister