Tomasz Konrad Trepka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tomasz Konrad Trepka, ur. 15 IV 1948 w Warszawie. Ukończył LO w Warszawie (1967). Student Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek pedagogika kulturalno-oświatowa.

1968-1974 pracownik Politechniki Warszawskiej, 1975-1979 Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi, w 1980 Warszawskiego Ośrodka Kultury, 1980-1982 Domu Kultury Kolejarza w Pruszkowie, zwolniony. 1977-1980 współpracownik KSS KOR, kolporter niezależnych pism „Robotnik”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, książek NOWej; organizator niezależnej działalności kulturalno-oświatowej w Pruszkowie.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ Pracowników Domów Kultury woj. warszawskiego. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

I-VIII 1982 organizator transportu, lokali, drukarz podziemnego „Tygodnika Wojennego”. VIII 1982 – XII 1989 współzałożyciel Wydawnictwa Społecznego KOS, organizator i szef poligrafii podziemnych pism: „KOS”, „Tu teraz”, „Okienko”, książek serii wydawniczej „Zeszyty Edukacji Narodowej”, broszur i ulotek. 1982-1984 organizator sieci kolportażu wydawnictwa KOS. W 1984 skreślony z listy studentów UŁ.

1989-1994 prezes Wydawnictwa Educator sp. z o.o. w Warszawie. 1991-1992 członek PC. 1995-2007 pracownik Biura Księgowego Kulikowska&Osińska tamże. 1997-2000 działacz RS AWS. Od 1998 wydawca, redaktor pisma samorządowego „Sadyba”. 2001-2007 w PiS, sekretarz Koła Warszawa-Dolny Mokotów. 2002-2006 radny z listy PiS w dzielnicy Warszawa-Mokotów; aktywny w komisjach: rewizyjnej, ładu przestrzennego, samorządowej. Od II 2007 prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Platan w Warszawie, właściciel firmy Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991).

Tomasz Szostek