Tomasz Marek Mickiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Tomasz Marek Mickiewicz, ur. 24 XII 1960 w Warszawie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1984); doktorat z filozofii (1988); habilitacja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008).

Pod koniec l. 70. jako uczeń XVI LO w Warszawie uczestnik grup samokształceniowych; w 1979 współzałożyciel, autor (ps. Marek Dominik), członek redakcji, drukarz niezależnego pisma „Uczeń Polski”; 1978-1980 współpracownik ROPCiO; członek Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry.

26-30 VIII 1980 uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża w kościele Św. Ducha w Lublinie; od jesieni 1980 działacz NZS na KUL, członek Zarządu oraz Komisji Informacyjnej i Interwencyjnej, 2-6 IV 1981 delegat na I Ogólnopolski Zjazd NZS w Krakowie; współredaktor i autor do pism NZS: „Kronika Wydarzeń” i „Podtekst”; w 1981 współpracownik Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie, w X 1981 sygnatariusz deklaracji ideowej Klubów Służby Niepodległości, współzałożyciel Klubu tamże.

13 XII 1981 – 31 VIII 1982 w ukryciu, w 1982 drukarz podziemnego pisma „Wiadomości” w Warszawie. 1986-1989 autor w pismach LDPN w Lublinie: „Antyk” i „Notatnik Polityczny”; prelegent na spotkaniach w Duszpasterstwa Ludzi Pracy związanego z kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. i Duszpasterstwie Akademickim.

1986-1996 pracownik naukowy KUL. 1990-1991 wiceprezydent Lublina. 1991-1992 asystent na University of California (Davis, USA); 1995-1996 wykładowca University of London, od 1996 University College London, od 2008 prof. UCL.

Autor książek z dziedziny ekonomii, m.in. Wybór w gospodarce: wprowadzenie do analizy ekonomicznej (1993), Economics of Institutional Change. Central and Eastern Europe Revisited (2010).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

8 IV 1980 – 27 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity.

Małgorzata Choma-Jusińska