Tomasz Petry

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tomasz Petry, ur. 3 XI 1950 w Kramarzówce k. Przemyśla. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydz. Filologii Polskiej (1978).

Od 1978 nauczyciel w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. 1978-1981 w ZSL.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Tymczasowego Zarządu Komitetu Założycielskiego „S” Nauczycielskiej, przewodniczący Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, następnie w Nowym Łupkowie, zwolniony w IV 1982. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, we współpracy z parafią Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu współorganizator Duszpasterstwa Nauczycieli, uroczystości rocznicowych, cyklu spotkań z ludźmi kultury niezależnej ABC chrześcijaństwa, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1990 przewodniczący Zarządu Komisji Okręgowej POiW, 1989-1992 współredaktor (wraz ze Zdzisławem Paszyńskim) „Kuriera Jarosławskiego”, kolporter. 1993-1995 współtwórca, działacz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Jarosławiu, 1993-2002 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Jarosławiu. Od 1996 współtwórca, działacz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu, 1998-2006 przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego. Od 1989 współtwórca, działacz Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke (działającego na rzecz wyniesienia Anny Jenke na ołtarze). Od 2001 współtwórca Stowarzyszenia Samorządowego Mała Ojczyzna, przewodniczący Kolegium Stowarzyszenia. Od 2001 członek Polskiego Związku Pszczelarzy, od 2006 prezes Koła w Jarosławiu. Od 2006 na emeryturze, zatrudniony w niepełnym wymiarze godz. w swojej dawnej szkole.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), Srebrną Odznaką Polskiego Związku Pszczelarstwa i Krzyżem Semper Fidelis (oba 2004).

21 I 1980 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 11 lub 16 V 1982 – 14 IX 1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Geodeta; 20 I 1983 – 17 XII 1987 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Konspirator.

?