Tymczasowa Rada Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tymczasowa Rada Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych. Powstała w 1985 roku pod nazwą Komitet Pomocy Emerytom, Rencistom i Niepełnosprawnym. 1986-1988 występowała również jako: Śląski Komitet Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym, Ogólnopolski Komitet Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym, Zespół Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym, Tymczasowa Regionalna Rada Emerytów Rencistów Inwalidów i Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Wspólnota Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Założycielami Komitetu byli działacze Sekcji Emerytów i Rencistów Śląsko-Dąbrowskiej „S” sprzed 13 XII 1981: Bazyli Tyszkiewicz – przewodniczący Sekcji, Rajmund Radecki, Jan Matysek, Henryk Wojtala, Paweł Gross i Kazimierz Busz. Skład osobowy ulegał zmianom. W VI 1985 odszedł Kazimierz Busz, pod koniec 1985 dołączyła Renata Szumowska oraz Józef Bujoczek. Rada wydawała listy kierowane do Sejmu oraz PRON, podpisywane własnymi nazwiskami.

Członkowie struktury byli rozpracowywani w ramach SOR krypt. Emeryci, podlegali licznym represjom – zatrzymania, przeszukania, wyroki kolegiów. W roku 1987 Komitet złożył do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek o rejestrację Stowarzyszenia jako Tymczasowa Rada Emerytów Rencistów i Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 2 XII 1987 otrzymał zakaz prowadzenia działalności. Od decyzji odwołał się do Ministra Spraw Wewnętrznych. Minister utrzymał w mocy decyzję Urzędu. Po strajkach 1988 członkowie Komitetu włączyli się w działalność Komisji Interwencji i Praworządności i Rada już nie wznowiła działalności.

Teresa Brodzka