Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność

Z Encyklopedia Solidarności

Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (TZR), regionalna konspiracyjna struktura związkowa utworzona 10 VIII 1982 w wyniku połączenia Konspiracyjnego Zarządu Regionu (działającego od 26 V 1982) i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Regionu Wielkopolska (działającej od 16 VI 1982). KZR tworzyli przedstawiciele komisji zakładowych pozostających w kontakcie z innymi zakładami w układzie terytorialnym lub środowiskowym. Inicjatorem był Lech Różański, najbliższym współpracownikiem – Maciej Musiał, pozostali członkowie to: Mieczysław Bryk, Jerzy Krężlewski, Tadeusz Szeszuła, Zbigniew Dolata oraz osoba występująca pod pseudonimami „Stanisław” i „Albin”. KZR ogłosił dążenie do przywrócenia statutowej działalności Związku, wezwał do tworzenia konspiracyjnych komisji zakładowych oraz udzielania pomocy represjonowanym. Grupa nie wyłoniła przewodniczącego, szukając osoby z grona demokratycznie wybranych władz regionalnych, pozostającej na wolności i skłonnej zejść do podziemia. TKK powołany został przez zespół redakcyjny podziemnego pisma „Obserwator Wielkopolski”. Komisję tworzyli: Ireneusz Adamski, Marek Przybyła, Henryk Tomczyk, Ryszard Biniak, Wiesław Chossa, Jerzy Majchrzak. TZR ogłosił podporządkowanie się krajowej TKK, zadeklarował koordynowanie działań związkowych na rzecz odwołania stanu wojennego, zwolnienia więzionych, przywrócenia praw obywatelskich oraz zaapelował do komisji zakładowych o współpracę. Przewodniczącym został zwolniony z internowania Janusz Pałubicki (sekretarz ZR). TZR został uznany przez krajową TKK za reprezentację Związku w regionie, a Janusz Pałubicki wszedł w jej skład. Najbliższymi współpracownikami przewodniczącego byli: Maciej Musiał, Wiesław Chossa i Krystyna Laskowicz. TZR działał do wyborów władz regionalnych Związku w 1990.

Barbara Fabiańska