Tytus Henryk Czartoryski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tytus Henryk Czartoryski, ur. 30 V 1945 w Krakowie, zamieszkały w Morzęcinie Małym k. Wrocławia (rodzina miała zakaz pobytu w przedwojennym majątku w pow. rawickim). Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Wydz. Leśny (1972) oraz Podyplomowego Studium Afrykanistycznego na Uniwersytecie Warszawskim (1976).

1972-1975 pracownik Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych Inco we Wrocławiu, następnie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Przemyślu, 1975-2005 prowadził własne gospodarstwo rolne w Morzęcinie Małym; wyjeżdżał do rodziny do Austrii, Szwecji, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii; zatrudniony jako taksówkarz. W III 1968 uczestnik demonstracji w Poznaniu, zatrzymywany; inwigilowany przez SB jako potencjalny przywódca protestów studenckich. Od 1977 w kontakcie ze środowiskiem opozycyjnym, po udzieleniu noclegu działaczowi KOR poddany rewizji przez SB, zatrzymywano również członków jego rodziny; kolporter wydawnictw niezależnych i czasopism emigracyjnych.

W 1980 współorganizator niezależnego ruchu związkowego rolników na Dolnym Śląsku; w 1981 Tymczasowego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, przedstawiciel „S” RI na I KZD; V-XI 1981 współtwórca i współredaktor czasopisma „S” RI „Nasza Ziemia”; w XII 1981 uczestnik spotkania założycielskiego Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość we Wrocławiu.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Grodkowie, zwolniony 16 I 1982. Po wyjściu kolporter czasopism podziemnych; uczestnik akcji malowania napisów antykomunistycznych na szosach, budynkach stacji i peronach kolejowych; autor artykułów w czasopismach podziemnych; członek podziemnej „S” kolejarzy. W 1982 uczestnik spotkania działaczy „S” RI w Czernej k. Krakowa, uciekł z obławy zorganizowanej po spotkaniu przez SB. Zatrzymywany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, rewizje w domu i gospodarstwie, w 1985 odebrano mu koncesję na prowadzenie taksówki. W 1986 członek założyciel Tymczasowej Ogólnopolskiej Rady „S” RI, powołanej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Warszawie; po rewizji w domu, przeprowadzonej przez SB pod jego nieobecność, przez tydzień w ukryciu (obawa, że SB odkryła skrytkę z podziemną prasą). We IX 1988 uczestnik zebrania, na którym przywrócono jawną działalność „S” RI w woj. wrocławskim; Zarząd Wojewódzki zawiadomił o tym wojewodę Janusza Owczarka, wskutek czego członków Zarządu wezwano do prokuratury na rozmowy ostrzegawcze.

W 1989 członek wrocławskiego KO; od 1990 radny, następnie przewodniczący Rady Miasta i Gm. Oborniki Śląskie; w 1998 radny Sejmiku Dolnośląskiego z listy AWS.

Odznaczony medalem Zasłużony dla Rozwoju Rolnictwa (2006).

Od 9 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO we Wrocławiu w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 11 II 1986 – 25 X 1989 rozpracowywany przez RUSW w Trzebnicy w ramach SOR krypt. Książę.

Artur Adamski