Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej – organizacja młodzieży szkół średnich, zawiązana 1 X 1980 w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, już 8 X 1980 przekształcona w Międzyszkolny Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej, działający przede wszystkim w liceach ogólnokształcących i technikach Wrocławia, w mniejszym stopniu na terenie innych miast Dolnego Śląska.

Za podstawowe zadania UKOS stawiał sobie powoływanie niezależnych samorządów uczniowskich, wspieranie zmian w kraju zapoczątkowanych w VIII 1980, zmiany w programach nauczania, organizację wykładów z zakresu historii, filozofii, ekonomii, kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. UKOS wydawał pisma „Quo vadis?” i „Ukosem”.

Działalność komitetu została przerwana wprowadzeniem stanu wojennego, lecz jego członkowie kontynuowali działalność w podziemnych organizacjach, powstałych we Wrocławiu po 13 XII 1981.

Artur Adamski