Ugrupowanie Polityczne Zamek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ugrupowanie Polityczne Zamek, organizacja niepodległościowa utworzona we Wrocławiu w 1986. Stała na stanowisku ciągłości państwowej II Rzeczpospolitej, podkreślała, że legalną polską władzą jest Rząd RP na Uchodźstwie, a władze PRL zawdzięczają swą pozycję wyłącznie obcemu nadaniu.

Blisko współpracowała z Solidarnością Walczącą, Konfederacją Polski Niepodległej, Stronnictwem Wierności Rzeczpospolitej. Liderem ugrupowania był Józef Tallat. W 1987 zaczęło wydawać biuletyn „Zamek”.

Artur Adamski