Urszula Matuszyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Urszula Matuszyk, ur. 22 II 1938 we Lwowie. Ukończyła pomaturalną Szkołę Laborantów Medycznych w Gliwicach (1960).

1974-1987 zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu.

W VIII 1980 współorganizatorka WZZ w WSZ, od IX 1980 w „S”, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ.

Po 13 XII 1981 kolporterka ulotek i podziemnego pisma „Sygnały Opolskie”, od 1982 działaczka Grupy Charytatywnej przy parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu (od 1992 Grupa Caritas), od 1984 doradca i prelegentka Duszpasterstwa Rodzin, w 1986 absolwentka 2-letniego Studium Życia Rodzinnego przy Kurii Diecezjalnej w Opolu. 1987-2000 pracownik Przychodni nr 10 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

W 1989 współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w ZOZ, 1989-1993 przewodnicząca KZ, 1993-2006 przewodnicząca MOZ Pracowników Ochrony Zdrowia przy Samodzielnym Publicznym ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, 1989-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, 1998-2002 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsk Opolski. 1990-1994 radna Powiatu Kędzierzyn-Koźle. 1994-1996 studentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydz. Teologiczny. Od 1996 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej, od 1998 członek Zarządu. Od 2000 na emeryturze.

?