Władysław Czyżewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Czyżewski, ur. 14 VI 1933 w Horodecznie (obecnie Białoruś). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historii (1966).

1950-1951 członek Tajnego Harcerstwa Polskiego; w 1951 aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze na 5 lat więzienia, osadzony w podziemiach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze, następnie w ZK w Zielonej Górze, Sosnowcu-Radosze, 1953-1954 skierowany do obozu pracy w KWK Dymitrow w Bytomiu; 8 III 1954 zwolniony. Od 1966 nauczyciel w Gorzowie Wlkp.

Od IX 1980 w „S”; organizator związkowych struktur nauczycielskich w woj. gorzowskim, X-XI 1980 uczestnik strajku nauczycielskiego w Gdańsku; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp., członek ZR. W 1981 członek komisji powołanej przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania w celu dokonania zmian w systemie nauczania.

13 XII 1981 internowany w ZK w Gorzowie Wlkp, następnie w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, Ostrowie Wlkp., w IV 1982 zwolniony; objęty zakazem wykonywania zawodu. Współpracownik podziemnych wydawnictw, autor licznych artykułów w podziemnych pismach: „Feniks”, „Solidarność Gorzowska”, „Pokolenie”. 1982-1987 pracownik biblioteki w Zespole Szkół nr 16 w Gorzowie Wlkp., od 1988 na emeryturze.

1989-1990 w USA. W 1992 współorganizator Katolickiego LO im. św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp., do 1998 nauczyciel tamże. 1992-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Gorzów Wlkp., członek ZR; od 1998 członek kolegium redakcyjnego związkowego biuletynu informacyjnego „Feniks”. 1990-1998 radny Miasta Gorzów Wlkp., 1990-2001 w ZChN. Od 1990 w Związku Byłych Więźniów Politycznych, wiceprezes oddziału gorzowskiego, członek Zarządu Głównego w Gdańsku.

Do 18 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOS krypt. Władek.

?