Władysław Edward Klimek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Edward Klimek, ur. 17 XII 1927 w Bakanowie k. Baranowicz (obecnie Białoruś), zm. 20 I 2000 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki (1952 absolutorium, od 1964 magister).

1952-1962 nauczyciel w Technikum Chemicznym w Gorzowie Wlkp., w 1963 w Zasadniczej Szkole Włókienniczej tamże; 1966-1970 pracownik Zakładów Włókien Sztucznych Stilon w Gorzowie Wlkp., 1971-1973 nauczyciel w Technikum Mechanicznym, 1974-1978 w Zespole Szkół Ekonomicznych tamże, 1978-1982 pracownik Biblioteki Pedagogicznej. Od 1958 członek Polskiego Związku Esperantystów. 1962-1981 w SD; 1965-1969 członek Komisji Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp; 1976-2000 działacz KIK tamże, 1983-1998 prezes (z wyjątkiem jednej kadencji).

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” przy Kuratorium Oświaty, działacz Sekcji Oświaty i Wychowania w Regionie Gorzowskim, współpracownik Sowy - wydawnictwa SOiW, redakcji „Solidarności Gorzowskiej”.

15-24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wawrowie k. Gorzowa Wlkp. Od 1982 na emeryturze. Od 1982 współpracownik RKW „S” Gorzów Wlkp., wydawnictw RKW, RMN (m.in. udostępniał pomieszczenia KIK na spotkania działaczy podziemnych). Współorganizator kół samokształceniowych młodzieży szkół średnich w Gorzowie Wlkp., wykładowca w zakresie historii; współorganizator (z Anną Dolińską, Heleną Kuźmicką) Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej; wydawca comiesięcznych biuletynów KIK. Od II 1989 w ChDSP, założyciel Koła w Gorzowie Wlkp., członek Zarządu Głównego.

W 1989 współorganizator KO w Gorzowie Wlkp.; członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. 1990-1994 radny Miasta Gorzów Wlkp.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1982), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Orderem Rycerskim Świętego Sylwestra (1988).

Do 29 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Niecierpliwi.

Grażyna Pytlak