Władysław Gosieniecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Gosieniecki, ur. 8 XI 1951 w Elblągu, zm. 18 VII 2002 w Niemczech. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Elblągu, elektromonter.

1969-1976 elektromonter w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa Eltor w Elblągu, 1976-1980 w Elbląskich Zakładach Naprawy Samochodów w Elblągu.

18-31 VIII 1980 organizator i uczestnik strajku solidarnościowego ze stoczniowcami w EZNS w Elblągu. Od IX 1980 w „S”, członek komitetu założycielskiego, następnie członek KZ w EZNS, oddelegowany do pracy w MKZ, gdzie był m.in. współorganizatorem i współpracownikiem punktu informacyjno-konsultacyjnego, drukarni i kolportażu oraz punktu obsługującego związkowe zebrania założycielskie na terenie województw elbląskiego, olsztyńskiego oraz gdańskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony 30 IV 1982. Po zwolnieniu bez pracy, otrzymał zakaz wejścia na teren EZNS; co kilka dni musiał meldować się w KW MO w Elblągu, gdzie był wielokrotnie przesłuchiwany i namawiany do współpracy z SB oraz do ujawnienia nazwisk działaczy podziemia w Elblągu.

Od 18 VIII 1982 wraz z żoną na emigracji Niemczech. Zmarł po kilkumiesięcznej ciężkiej chorobie 18 VII 2002, pochowany na cmentarzu Dębica w Elblągu.

Tadeusz Chmielewski