Władysław Kinel

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Kinel, ur. 5 I 1939 w Iwoniczu. Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym; w 1961 ukończył zasadniczą służbę wojskową.

Od 1956 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Naftobudowa Kraków Zakład Produkcji Pomocniczej w Krośnie, w 1969 pracownik kontraktowy w NRD, 1969-1971 2-krotnie w Iraku (budowa kopalni siarki); IX 1976 – X 1977 w RFN, od 1979 zatrudniony w Zakładzie Urządzeń Naftowych Naftomet w Krośnie (wielokrotny członek rady robotniczej). W l. 70. w PZPR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZUN, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, delegat do Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego w Krośnie; w 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek Prezydium ZR (etatowy pracownik odpowiedzialny za sprawy organizacyjne), delegat na I KZD (członek komisji ds. rozmów „S” z rządem). Współinicjator szeregu akcji protestacyjnych „S” na terenie woj. krośnieńskiego. W XII 1981 uczestnik wykonania tablicy „W hołdzie pamięci pomordowanym w XII 1970” (wg projektu Władysława Kandefera), którą miano zawieźć do Gdańska na uroczystości 17 XII.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 26 VI 1982. Po wyjściu miał wrócić na swoje stanowisko pracy w ZUN „zabezpieczony” przez 4 tajnych informatorów.

Od 22 IX 1982 na emigracji w USA; w 2000 powrócił do Polski.

11 X 1980 – 14 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SO krypt. Obrońca; 14 VII 1982 – 3V 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Kangur.

Czesław Nowak