Władysław Kostrzewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Kostrzewski, ur. 15 IX 1948 w Gliwicach. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (1974).

1977 specjalizacja z dziedziny anestezjologii; 1975-1979 asystent w ZOZ w Kolbuszowej.

Od IX 1980 w „S”, IX-XII 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” ZOZ w Gliwicach, od XII 1980 przewodniczący KZ. W 1981 nieformalny współpracownik Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od 1980 działacz Gliwickiej Delegatury MKZ Katowice, przyczynił się decydująco m.in. do przekształcenia budowanego właśnie gmachu PZPR w szpital położniczy, a domu szkoleń ZSMP w przedszkole.

13 XII 1981 zwoził do szpitala działaczy (karetkami pogotowia), z których powstał tzw. Drugi Garnitur Gliwickiej Delegatury „S”. 5 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu; 19 III – IV 1982 w Uhercach; IV-VII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, gdzie uczestniczył w dwudziestodziewięciodniowej głodówce. 26 VII 1982 zwolniony po głodówce. Później wielokrotnie zatrzymywany i przeszukiwany. 1983-1989 współpracownik Solidarności Walczącej w Katowicach. Organizator grupy charytatywnej, która udzielała pomocy rodzinom internowanych i więzionych. 1982-1989 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach. 1983-1989 jeden z organizatorów Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Od XI 1988 członek jawnie działającego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” (struktury służby zdrowia).

Od 1989 przewodniczący KZ ZOZ w Gliwicach. 1979-2004 zatrudniony w Szpitalu nr 1 w Gliwicach: zastępca kierownika działu anestezjologii, kierownik bloku operacyjnego. 1990-1998 delegat na wszystkie KZD, 1990-2002 delegat na WZD.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2007), Złotym Medalem Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej (2000).

Andrzej Jarczewski