Władysław Krzek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Krzek, ur. 4 VIII 1956 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Historii (1998).

1976-1985 pracownik Krakowskich Zakładów Elektrycznych Telpod, 1985-1987 Akademii Medycznej w Krakowie. Po 1987 pracownik Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego.

Od V 1981 w „S”.

Od 1982 związany z podziemnym Wydawnictwem Myśli Nieinternowanej, współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pism „Myśli Nieinternowane”, „Alternatywy”; współzałożyciel, drukarz pisma dla dzieci „Krecik”; koordynator sieci kolportażu, kolporter; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach; 1982-1987 prowadził podziemną bibliotekę WMN. 25-27 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach. Kilkakrotnie zatrzymywany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny oraz przepadek mienia.

Do 1992 w ZChN, od VII 1996 w Ruchu Katolicko-Narodowym. Od 2004 prezes Zarządu w Zakładach Techniki Medycznej w Krakowie.

Od 5 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Sygnał.

Dorota Nowok