Władysław Matysiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Matysiak, ur. 3 VI 1941 w Wągrowcu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową we Wrocławiu (1959).

1959-1961 pracownik Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej we Wrocławiu, 1961-1964 Zakładów Graficznych we Wrocławiu, 1965-1972 Zakładów Elektronicznych Elwro we Wrocławiu, 1972-1992 KWK Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka) w Jastrzębiu-Zdroju.

27 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, IX 1980 – 1996 w „S”, przewodniczący oddziałowej KZ, Zakład Przeróbczy Suszarnia.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 1981-1987 członek nieformalnej grupy opozycyjnej zaangażowany w kolportaż ulotek i czasopism podziemnych, m.in. „Ość, „RIS”, „KOS” (wraz z Józefem Pleszakiem, Stanisławem Koskiem, Stanisławem Paskiem, Tadeuszem Jedynakiem). III 1987 – X 1988 przewodniczący Prezydium TKZ przy KWK Manifest Lipcowy. 15 V 1988 uczestnik próby zorganizowania strajku, 15 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 25-27 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. 25 IX 1988 – 7 X 1989 wiceprzewodniczący TKZ „S” w KWK Manifest Lipcowy.

7 X 1989 – 30 XII 1991 wiceprzewodniczący KZ „S” w kopalni. W 1990 przewodniczący MKK w Jastrzębiu-Zdroju. 1992-1996 pracownik spółki związkowej, 1996-2000 własna działalność gospodarczą. Od 2001 na emeryturze.

Otrzymał wyróżnienie II stopnia za pracę w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu (1972), odznaczony Brązowym (1986) i Srebrnym (1989) Krzyżem Zasługi za Pracę w Górnictwie.

27 X 1988 – 8 IX 1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Komisja.

Andrzej Kamiński