Władysław Palmowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Palmowski, ks., ur. 6 VII 1953 w Krakowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w tamże (1978).

Od 1968 uczestnik ruchu oazowego (później moderator). 1978-1980 wikariusz w parafii kościoła św. Barbary w Trzebini-Krystynowie, 1980-1983 NMP w Krakowie-Bieńczycach (Arka Pana), w 1983 administrator parafii Bielsko-Biała Straconka, 1983-1987 wikariusz w parafii kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy strajkującym i ich rodzinom (przerzut ludzi i żywności podczas strajku w Hucie im. Lenina), następnie Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym w Nowej Hucie (do 1983), koordynator (listy internowanych, aresztowanych i ukrywających się, pomoc rodzinom pokrzywdzonych); organizator Mszy za Ojczyznę w kościele Arka Pana, do 1987 organizator działalności parafialnego Caritas; II-X 1982 współtwórca Komitetu Ocalenia „S” w Nowej Hucie; VIII-X 1982 współtwórca Grota, Zarządu KOS; 1982-1983 koordynator manifestacji, kapelan internowanych i podziemnej „S”; I 1983 – 1988 współtwórca Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej na terenie Nowej Huty. Współpracownik Stanisława Malary, Władysława Łacha, Marka Partyki, Czesława Tondyry; 1982-1986 organizator duszpasterstwa środowiska robotniczo-inteligenckiego w Nowej Hucie, następnie w Drawsku Pomorskim, w 1986 3-krotnie wzywany na kolegia ds. wykroczeń, jednak nigdy nie skazany. 1987-2003 proboszcz w parafii św. Wojciecha w Rozłazinie. Kapelan „S” w Regionie Małopolska.

W 1989 organizator KO na terenie gm. Łęczyce, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. VI-X 1989 zastępca wójta w gm. Łęczyce. Od 2003 proboszcz w parafii św. Bartłomieja w Morawicy. Organizator pomocy b. pracownikom upadłych PGR-ów (pomoc mieszkaniowa, materialna, szukanie zatrudnienia).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

9 XII 1986 – 15 IX 1987 rozpracowywany przez gr. IV RUSW w Drawsku Pomorskim w ramach SOS krypt. Jenot.

Dorota Nowok