Władysław Stefan Niegosz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Stefan Niegosz, ur. 9 IX 1943 w Sobieszowie k. Jeleniej Góry. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Sobieszowie (1968).

1969-1982 starszy mistrz oddziału sprzedaży w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Piastowie k. Jeleniej Góry; 1975-1980 bezpartyjny radny miejski w Sobieszowie i Jeleniej Górze, członek komisji sportu. Kilkakrotny mistrz Dolnego Śląska w narciarstwie alpejskim.

Od IX 1980 w „S”, założyciel związku w ZPD, następnie przewodniczący KZ; I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. 1980-1986 w KPN.

Po 13 XII 1981 organizator struktur podziemnych w Jeleniej Górze, 1982-1986 wydawca i kolporter wydawnictw podziemnych; współzałożyciel (z Elżbietą Zawadzką i Edwardem Wryszczem), gazetki „Zerwij Kajdany, Połam Bat” w Piechowicach, drukowanej w jego mieszkaniu, działacz Komitetu Pomocy Internowanym. 29 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie (uczestnik działalności wydawniczej i protestów internowanych), zwolniony 8 XII 1982; po uwolnieniu w kontakcie z wrocławskimi strukturami Solidarności Walczącej, organizator podziemnych struktur w Jeleniej Górze; działacz w Teatrze Scena 40 i 4; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, manifestacji rocznicowych, zbiórki składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, rozdzielania i dostarczaniu im materialnej pomocy kościelnej. Uczestnik KIK i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jeleniej Górze. Wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na grzywny; w 1983 szykanowany przez SB z użyciem broni palnej. 1983-1986 współwłaściciel (z bratem Romanem, przewodniczącym MKZ „S”) zakładu stolarskiego w Cieplicach (obecnie Jelenia Góra-Zdrój).

Od VIII 1986 na emigracji w RFN, zatrudniony jako stolarz; obecnie na emeryturze, mieszka w Mannheim.

Michał Orlicz