Władysław Wiesław Starosta

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Wiesław Starosta, ur. 8 X 1943 w Kalicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Stargardzie Szczecińskim (1969).

W 1961 zatrudniony w Wagonowni Słupsk PKP, 1961-1963 w Wagonowni Szczecin, 1965-1981 w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście. W XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w ZP Szczecin-Świnoujście.

17-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w ZP Szczecin-Świnoujście. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie koła „S” przy Pionie Inwestycyjnym oraz członek Prezydium KZ w ZP Szczecin-Świnoujście.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w zmilitaryzowanym ZP Szczecin-Świnoujście, 17 XII 1981 dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 1982-1989 uczestnik pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych, pism i ulotek oraz działacz podziemnych struktur „S” w ZP Szczecin-Świnoujście, kierowanych m.in. przez Longina Komołowskiego, współorganizator przewozu urządzeń poligraficznych odbieranych z przeprawy promowej. 1983-1986 współorganizator akcji ulotkowych, plakatowych oraz malowania haseł na murach; kilkakrotnie przeszukiwany, 16 V 1986 aresztowany i osadzony w AŚ WUSW w Szczecinie do 19 V 1986. 1981-1982 prace dorywcze w firmach prywatnych, 1982-1984 zatrudniony w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, od 1984 w biurze Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych w Szczecinie.

W 1990 radny Miasta Szczecin z listy KO.

?