Władysława Obrochta

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysława Obrochta (z d. Strama), ur. 20 X 1940 w Maruszynie. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1965).

Przewodnik Tatrzański III klasy. 1965-1982 pracowała jako wychowawczyni, nauczycielka i bibliotekarz w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, Państwowym Domu Dziecka Koliba, Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem.

Od 1980 w „S”, jedna z założycieli Międzyszkolnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” w Zakopanem. Od XI 1980 wiceprzewodnicząca Międzyszkolnej KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Zakopanego i Podtatrza. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. Kierowniczka sekcji kultury Delegatury „S” w Zakopanem (utworzonej w VIII 1981). Współorganizatorka Koła Kombatantów „S” w Zakopanem.

28 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 29 IV 1982. 1980-1989 kolporterka (na terenie Zakopanego) wydawnictw podziemnych. Członek zespołu redakcyjnego codziennego informatora (powstającego na podstawie nasłuchu Radia Wolna Europa). Od 1980 działała na polu kultury niezależnej, współorganizatorka podziemnego nauczania, mszy za Ojczyznę. 1982-1989 bibliotekarka w Sanatorium-Szkole Podstawowej Oaza.

Od 1989 członek Komisji Międzyzakładowej „S” Pracowników Oświaty w Zakopanem, w 1992 przewodnicząca. 1992-2006 delegat na WZD Regionu Małopolska, 1992-2000 delegat na KZD. 1994 założycielka Tatrzańskiej Fundacji Pomocy Społecznej, do 2002 przewodnicząca. Organizatorka spotkań z młodzieżą na temat dziejów „S”.

Odznaczona Srebrną Odznaką Zasłużonych dla Ziemi Krakowskiej (1978), Srebrną Odznaką PTTK (1980), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

?