Włodzimierz Blajerski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Włodzimierz Blajerski, ur. 31 I 1950 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, Wydział Prawa i Administracji (1974).

1975-1980 aplikant i asesor sądowy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Lublinie, 1980-1981 radca prawny Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, w 1985 pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 tamże.

W VII 1980 przewodniczący Komitetu Postulacyjnego, od IX 1980 w „S”, jeden z doradców MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; przewodniczący KZ w PZM; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, współprzewodniczący Zespołu ds. Praworządności i Praw Obywatelskich; przewodniczący Regionalnego KOWzP w Lublinie, XI-XII 1981 członek Rady Społeczno-Gospodarczej. 10 XII 1981 otrzymał pełnomocnictwo od przewodniczącego ZR na organizowanie regionalnych struktur „S” na wypadek delegalizacji związku.

Od 12/13 XII 1981 w ukryciu; 13 XII 1981 uczestnik ewakuacji sprzętu poligraficznego i zapasów papieru z siedziby ZR; współorganizator posiedzenia inicjującego powołanie TZR Regionu Środkowo-Wschodniego; przekazał na ręce Marka Poniatowskiego pełnomocnictwo na przewodzenie i tworzenie TZR; 14 XII 1981 współorganizator strajku w LZNS; 14/15–16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK Świdnik, członek RKS; 16 XII 1981 po pacyfikacji WSK Świdnik, ponownie w LZNS i krótko w FSC Lublin. Do 1987 członek TZR, koordynator działań podziemnych w regionie; w IV 1982 udziela pełnomocnictw na organizowanie RKK Regionu Środkowo-Wschodniego. 29 VII 1982 formalne ujawnienie. 22 IX 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie i AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony ok. 27 VII 1984 na mocy amnestii. Dwukrotnie zwalniany z pracy. 1986-1991 dyr. Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. Ok. 40 razy zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989 dyrektor Biura Wyborczego KO „S” Województwa Lubelskiego; wiceprzew. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie. 1989-1991 w ZChN, prezes Regionu Lubelszczyzna, członek Zarządu Głównego. 1991-1992 dyr. Gabinetu Ministra Sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, 1992-1993 wiceminister Spraw Wewnętrznych w rządzie Hanny Suchockiej. 1991-1993 poseł RP z listy WAK, 1993-2001 prokurator apelacyjny w Lublinie, w 2001 z-ca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy w rządzie Jerzego Buzka. Od 1990 w PCK, od 2001 wiceprzewodniczący, od 2005 przewodniczący Sądu Organizacyjnego PCK. Od 1991 w Towarzystwie Przyjaciół KUL, 1991-2000 członek Zarządu TP KUL. Od 2004 prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Od 2005 na czele zespołu Ujawnić Prawdę, działającego pod auspicjami przewodniczącego ZR Środkowo-Wschodniego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), tytułem Zasłużony dla NSZZ „S” (2014), statuetką Lubelskiego Lipca (2010), Odznaką Honorową PCK I stopnia (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem Zasługi Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej (2010), odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2014).

20 IX 1982 – 4 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Blekot; 1989-1990 w ramach SOR krypt. Działacz.

Marcin Dąbrowski