Włodzimierz Fenrych

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Włodzimierz Fenrych, ur. 10 V 1955 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historii Sztuki (1979).

Od 1977 współpracownik KSS KOR, współzałożyciel SKS w Poznaniu; 1977-1981 redaktor, autor, tłumacz, drukarz wydawnictw niezależnych; w II 1980 współtwórca Wielkopolskiej Inicjatywy Wydawniczej, w VI 1980 Niezależnej Fonoteki Poznańskiej, niezależnego pisma „Informator Zachodni”; autor tekstów, tłumaczeń w lubelskich „Spotkaniach”, kolporter wydawnictw NOWej, Krakowskiej Oficyny Studentów, WIW, odpowiedzialny za kontakty ze środowiskiem krakowskim. Wielokrotnie zwalniany z pracy z powodów pozamerytorycznych.

W 1981 wyjechał z Polski, m.in. do Niemiec, Francji, od XI 1981 w Wlk. Brytanii, po 13 XII 1981 nie wrócił do kraju.

1987-2003 autor, tłumacz, redaktor, przedstawiciel pisma „Czas Kultury”; autor tekstów o tematyce kulturoznawczej i literaturoznawczej w „Kontakcie”, „Spotkaniach”, „Tygodniku Powszechnym”, „W Drodze”, zbioru felietonów Czy Jahwe Zastępów jest władcą totalnego państwa (1999), zbioru opowiadań Szuszwol ze Swarzyndza (2008), tłumacz poezji (gł. dalekowschodniej), podróżnik.

Zofia Fenrych