Włodzimierz Jerzy Kolman

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Włodzimierz Jerzy Kolman, ur. 29 VIII 1935 w Częstochowie. 1955-1957 student Akademii Medycznej we Wrocławiu; absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek filologia rosyjska (1967); w 1973 odbył kurs jęz. rosyjskiego na Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa.

1957-1961 pracownik prywatnego sklepu, 1961-1962 Spółdzielni Chałupnik w Częstochowie; 1967-1972 nauczyciel w IV LO im. Henryka Sienkiewicza tamże (w 1972 zrezygnował z pracy w wyniku konfliktu nauczycieli z dyr. szkoły z powodu „przymusu” promowania dzieci prominentów), 1972-1990 nauczyciel w II LO im. Romualda Traugutta tamże, 1974-1976 w wieczorowym Technikum Mechanicznym tamże. 1962-1967 w ZSP, 1963-1967 kierownik studenckiego Radia Sygnały. 1963-1986 w ZHP, 1973-1986 komendant Szczepu im. Bohaterów Postania Styczniowego w II LO, podharcmistrz; organizator radiowęzła szkolnego, wyjazdów turystycznych uczniów w kraju (Tatry, Bieszczady) i za granicę (Rumunia, Bułgaria, Grecja, Austria, Szwajcaria, Francja); 1972-1980 współorganizator i jeden z opiekunów uczniowskiego zespołu muzycznego Totem.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w II LO; od I 1981 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Oświaty, Wychowania i Szkół Wyższych (od V 1981 Wojewódzkiej Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania); w V 1981 współorganizator posiedzenia Krajowej Sekcji OiW w Częstochowie, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników OiW; delegat na I WZD Regionu Częstochowa oraz na I KZD.

Po 13 XII 1981 nie działał w podziemiu.

1990-1996 kurator oświaty i wychowania w Częstochowie. Od 1996 na emeryturze. Od 2007 w PO.

Odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1989).

Wojciech Rotarski